Velkommen hos

Inger Laumark

Samtaleterapi med nærvær, autenticitet, tillid og respekt

Inger Laumark - Citadelvej 6 - 7100 Vejle
+45 2873 8926 - ilaumark@mail.dk