null

Samtaleterapi for voksne

Læs mere her

null

Om Inger Laumark

Læs mere her

null

Samtaleterapi for unge

Læs mere her

Psykoterapi, samtaleterapi og individuel terapi i Vejle

Følelser er ikke farlige, de er vores vigtigste navigationssystem. I kontakt med dem kan vi opleve os sårbare, men med accept og omsorg for dem, kan vi finde vores styrke.

I samtalen styrker jeg din tro på dét, du mærker og på dit mod til at handle derefter. Du hjælpes henimod en større bevidsthed om de personlige mønstre og leveregler, som kan være medvirkende til at skabe ubalance og mistrivsel i dit liv og relationer.

Mit udgangspunkt for samtalen er dét, der fylder for dig her og nu, men ofte forståes nutidens udfordringer bedst i lyset af vores livshistorie. Større bevidsthed om baggrunden for vores måde at tænke, føle og handle på kan være hjælpsomt i forhold til at ændre uhensigtsmæssige mønstre, som forhindrer os i at leve livet fuldt ud.

Jeg arbejder primært med individuel samtaleterapi, men du er meget velkommen til at tage din partner eller familie med.

Samtaler med unge

Jeg tror på vigtigheden af at være lyttende, at kunne rumme de følelser, du som ung selv har svært ved at være i og styrke dit mod til at stå ved dig selv.

At blive anerkendt som det menneske du er og at få øget din selvforståelse, styrker selvværdet og modet til at være dig selv. At have fokus på dine ressourcer, se på muligheder for forandring og sunde mestringsstrategier giver dig fornyet håb.

  • Jeg arbejder netværksorienteret og inddrager gerne dine forældre, lærer eller anden, hvis det giver mening for dig.