Samtaler med unge

Jeg holder af samtalen med unge mennesker. Jeg er optaget af, at et stigende antal unge er sårbare og mistrives, og det er min holdning, at vi i vores samfund er for hurtige til at sætte diagnoser på unge.

Unge fortæller om manglende livskompetencer, og det er min erfaring, at få nærværende samtaler ofte kan være medvirkende til, at et ungt menneske kan genvinde troen på sig selv og fremtiden.

Et styrket selvværd

Jeg tror på vigtigheden af at være lyttende, at kunne rumme de følelser, du som ung selv har svært ved at være i og styrke dit mod til at stå ved dig selv.

At blive anerkendt som det menneske du er og at få øget din selvforståelse, styrker selvværdet og modet til at være dig selv. At have fokus på dine ressourcer, se på muligheder for forandring og sunde mestringsstrategier giver dig fornyet håb.

  • Jeg arbejder netværksorienteret og inddrager gerne dine forældre, lærer eller anden, hvis det giver mening for dig.

Samarbejde med efterskoler og højskoler

Jeg samarbejder med efterskoler og højskoler omkring unge, der mistrives. Samarbejdet indebærer bl.a.:

  • Samtaler med den unge på skolen eller hos mig
  • Hurtig indsats uden ventetid
  • Samarbejde med skole og forældre, hvis den unge er indforstået

Jeg tilbyder psykologisk rådgivning og supervision til lærere – individuelt eller i grupper.

Sammen kan vi blive klogere på, hvordan vi kan forstå den unges udfordringer, hvordan vi bedst støtter den unge, og hvordan man som lærer passer på sin egen trivsel.

Som lærer skal du gerne kunne “brænde” i mange år uden at “brænde ud”.

Læs mere om supervision

Nogle gange kan man som lærer være udfordret i relationen til en elev, og det er menneskeligt at blive smittet af følelser, den unge har svært ved selv at rumme.

Man kan støde ind i sin egen afmagt og tvivl.

Supervision er et fortroligt rum med fokus på lærer/elev trivsel, refleksion og personfaglig udvikling.

Sammen kan vi blive klogere på, hvad der er på spil i dig og den unge, finde nye forståelser og veje til at møde den unge.

Supervision kan medvirke til, at du som lærer får fornyet energi til at være en stabil voksen, som den unge kan have tillid til.

Netop i tillidsfulde relationer er der et stort udviklingspotentiale for den unge.

Inger Laumark - Citadelvej 6 - 7100 Vejle
+45 2873 8926 - ilaumark@mail.dk