Leveregel:

“Hver gang jeg følger min indre stemme, føler jeg mere energi. Hver gang jeg handler imod den, føler jeg kampen i min krop. Hvis jeg bliver ved med at drive mig selv ud over, hvad min krop ønsker, bliver jeg stadigt mere træt og livløs. Valget er enkelt, liv eller død. Søg hele tiden at gøre dig helt klart, hvad der giver dig den stærkeste livsfølelse. Begynd at lave en liste over disse ‘levende’ perioder og vælg bevidst at dyrke disse aktiviteter”

– Shakti Gawain
Psykoterapeut MPF
Inger Laumark

Hvem er jeg?

Jeg står for nærvær, autenticitet, tillid og respekt.
Jeg er ikke ung mere, men jeg mærker styrken i min
livserfaring. Jeg tror på værdien af nære relationer og tilknytningens store betydning. Jeg er beriget af et langt, kærligt ægteskab og 3 børn.

Vi var dog ikke dér, hvor vi er nu uden at have arbejdet for det. Ligesom andre ægtepar, har vi haft op- og nedture og skullet arbejde med hvad, der skal til for at udvikle og holde parforholdet levende.

Sammen har vi bevæget os fra småbørnsfamilie, igennem teenageår med selvstændigheds- og adskillelsesproces til et nyt afsnit nu, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og ægteskabet kræver fornyet opmærksomhed.

Jeg er barn af 60’erne, opvokset i en kernefamilie og har erfaringer med en familiedynamik, som krævede gode evner til at navigere i skiftende stemninger. Jeg har fået rigtig meget godt med mig men har også skullet aflægge mig uhensigtsmæssige mønstre, som spærrede vejen for det gode liv.

Baggrund

  • Jeg er uddannet psykoterapeut, MPF, dvs. eksamineret og medlem af psykoterapeut foreningen. Jeg er oprindeligt uddannet som sygeplejerske og har overvejende erfaring indenfor psykiatrien. Mit brændstof har været og er stadig mødet med mennesker og at skabe udvikling og håb, hvor livet er vanskeligt og ikke kan leves frit, som dem vi er eller under de livsvilkår, vi befinder os i.

  • Jeg har siden 2016 arbejdet selvstændigt som psykoterapeut med samtaleterapi i privat praksis. I mit virke som psykoterapeut og tidligere arbejde som psykiatrisk sygeplejerske har jeg mange års erfaring i samtalen med mennesker ramt af mistrivsel, lavt selvværd, sensitivitet, stress, angst, depression, kriser, belastningsreaktioner, senfølger af traumer, omsorgssvigt, fødselsdepression, seksuelle overgreb og psykotiske lidelser.

  • Jeg har mange års erfaring med netværksarbejde og inddragelse af pårørende.

  • Sideløbende med min private praksis har jeg samarbejde med en efterskole og en højskole omkring unge, som mistrives. Jeg tilbyder samtaleterapi på skolen eller hos mig privat. Jeg giver psykologisk rådgivning og supervision til lærerne i forhold til mødet med unge, som mistrives.

  • En del af min praksis som terapeut er jævnlig egensupervision hos psykoterapeut (MPF).

Uddannelser – læs mere

2018
Eksamineret psykoterapeut ved Hildebrand Instituttet. 3. og 4. år af psykoterapeutisk uddannelse i analyse og behandling af mennesker udsat for omsorgssvigt eller overgreb – på psykodynamisk og systemisk grundlag.

2015
2-årig behandlingsuddannelse UTS (Undervisning, Træning og Supervision) Efteruddannelse i analyse, behandling og terapi af omsorgssvigt – på psykodynamisk og systemisk grundlag.

2009
1-årig videregående kursus i terapeutisk kontakt ved UPS (Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling)

2008
Specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje (1 års fuldtidsstudie)

2003
2-årig uddannelse i assertiv (ligeværdig) kommunikation og selvudvikling.

1988
Sygeplejerske

Inger Laumark - Citadelvej 6 - 7100 Vejle
+45 2873 8926 - ilaumark@mail.dk